На 21 ноември 2012 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия в състав от 3 човека, с ръководител старши лейтенант Здравко Ангелов от военно формирование 52740 – Хасково, унищожи 1 брой противопехотна скачаща мина ПСМ – 1, открита в землището на село Горно Капиново, община Кирково, област Кърджали.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени