На 21.11.2012 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 44200 – Стара Загора с ръководител капитан Йордан Йорданов унищожи един брой учебна противопехотна осколочна скачаща мина ПСМ – 1, открита в пристройка към къща на ул. „Света Богородица” № 63 в гр. Стара Загора.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени