Във връзка с потушаването на възникнал голям пожар в землището на с. Горно Раково, община Невестино, област Кюстендил, по искане  на главен комисар Николай Николов-директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев, на 12.09.2012 г. в 07.00 часа е задействан модул за гасене на пожари от военно формирование 24600-Благоевград.
 Модулът е в състав 40 военнослужещи и 4 броя техника. Общ ръководител и координатор с кризисния щаб от състава на военно формирование 26400 е майор Истилиян Дуков, а ръководител на модулното формирование е старши лейтенант Георги Василев.
Личният състав на военно формирование 28880-Белене ще отбележи на 13 септември Празника на Инженерни войски и 134 години от създаването им.
Мероприятията ще започнат в 10.00 часа с тържествено събрание, награждаване на военнослужещи и цивилни служители, показали отлични резултати при изпълнение на функционалните задължения и ще продължи със спортни мероприятия.
В чест на празника е организирана фотоизложба, отразяваща основни моменти от живота и дейността на формированието.
 
Инженерните войски на Българската армия са създадени на 13 септември 1878 година, когато със заповед по Българската земска войска е създадена първата строева сапьорна рота.
Историята на военно формирование 28880-Белене е част от дългогодишната история на Инженерни войски. Военнослужещите му и днес с достойнство изпълняват задачите по издигане на бойната подготовка и участие в операции по оказване на помощ на населението при бедствия и аварии. Особено значимо е ... още
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени