Личният състав на военно формирование 28880-Белене ще отбележи на 13 септември Празника на Инженерни войски и 134 години от създаването им.

Мероприятията ще започнат в 10.00 часа с тържествено събрание, награждаване на военнослужещи и цивилни служители, показали отлични резултати при изпълнение на функционалните задължения и ще продължи със спортни мероприятия.

В чест на празника е организирана фотоизложба, отразяваща основни моменти от живота и дейността на формированието.

 

Инженерните войски на Българската армия са създадени на 13 септември 1878 година, когато със заповед по Българската земска войска е създадена първата строева сапьорна рота.

Историята на военно формирование 28880-Белене е част от дългогодишната история на Инженерни войски. Военнослужещите му и днес с достойнство изпълняват задачите по издигане на бойната подготовка и участие в операции по оказване на помощ на населението при бедствия и аварии. Особено значимо е тяхното участие в прочистването на районите, засегнати от взривовете край Челопечене, Ловни дол и Петолъчката.

Copyright © 2020 Сухопътни войски. Всички права запазени