Днес, 28 май 2012 г. на основание молба от кмета на град София към Министерството на отбраната за оказване на съдействие на населението в село Владая, Община София, група от 8 военнослужещи от състава на военно формирование 44220 – Пловдив,  ще извърши разузнаване за изграждане на мост на река Владая.
След изясняване на конкретната ситуация в района военнослужещите ще започнат изграждането на 60 тонен мост с дължина 10 метра. Ръководител на групата, която ще строи моста е  майор Данаил Стоицев.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени