Утре, 18 май 2012 г. командирът на Сухопътни войски генерал-майор Стефан Василев ще се срещне с личния състав на военно формирование 52380 – Враца.  Това ще  бъде поредната среща, която той ще проведе с военнослужещи от формированията, които предстои да бъдат реорганизирани след 1 юли тази година.
По време на срещата генерал-майор Стефан Василев  ще разясни на военнослужещите възможностите им за кариерно развитие и продължаване на тяхната служба в други формирования на Сухопътни войски.
Офицерите, сержантите и войниците от формированието ще имат възможност да зададат на генерал-майор Стефан Василев всички въпроси, които ги вълнуват.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени