Специализиран екип от формированиe за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от 42-ри механизиран батальон – Ямбол, от състава на Втора механизирана бригада, разузна и унищожи невзривен боеприпас, открит вчера, 6 април, в в землището на град Стралджа, област Ямбол.
Специализираният екип под ръководството на сержант Енчо Георгиев, извърши оглед и установи, че това е опашна част от изстрел за ПГ-7. При спазване на мерките за безопасност боеприпасът беше унищожен.
Военнослужещите действаха на основание отправено искане от МВР и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.
0
На 30 март на строевия плац на 59-ти батальон за ЯХБЗ и Е се проведе тържествен ритуал по повод 87 години от създаването на военното формирование, който започна с издигане на националния флаг.
Командирът на формированието майор Пенко Костадинов произнесе тържествено слово, в което поздрави личния състав и благодари на всички за неуморния труд, себеотрицанието и чувството за отговорност, проявявани всекидневно при изпълнението на многобройните, трудни и сложни задачи.
Бяха прочетени поздравителни адреси, заповеди за награждаване на военнослужещи и цивилни служители за отлични резултати при изпълнение на служебните си задължения.
Честването завърши по традиция със засаждане на овощно дърво в района на формированието.
От 17 до 27 март на УЦ „Тюлбе“ се проведоха занятия по оцеляване в планинско-гориста местност с формированията на 2-ри механизиран батальон от състава на 61-ва механизирана бригада.
Под ръководството на командирите на формирования личният състав демонстрира своите практически умения за оцеляване в естествена среда.
Занятията включваха огнева подготовка, преход от 20-30 км в пресечена местност, устройване на място за лагеруване и заслон, добиване на храна и вода, запалване на огън с подръчни средства и ориентиране с или без компас и карта.
С цел максимално усвояване на картите за почивка сезон „ЛЯТО 2022“, в командването на Сухопътните войски ще се организира допълнително разпределение на неусвоените карти, в което могат да участват военнослужещи от всички военни формирования.
Кандидатите следва да отговарят на следните условия:
да са от състава на Сухопътните войски; да не са одобрени за друга карта за почивка за сезон „ЛЯТО 2022“, за същия тип курорт (летен или зимен); броя на почиващите да не надвишава броя на местата за настаняване; бланката за кандидатстване да бъде попълнена коректно, стриктно спазвайки образеца. В срок до 22.03.2022 г. кандидатите за карта за почивка следва да предоставят информация за трите имена на титуляра, ЕГН, месторабота, звание, телефон за връзка и данни за броя на членовете на семейството (статут, три имена, ЕГН и възраст на децата към датата на почивка). Данните да се изпращат на подп. Тодор Джаркълов – главен експерт в ... още
Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени