На 13.09.2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия  от военно формирование 26400 - Благоевград , с ръководител капитан Борислав Войнов унищожи 4 бр. ръчни гранати, открити при изкопни работи в с. Ковачевица, община Гърмен.  На същата дата формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 44200 – Стара Загора , с ръководител капитан Йордан Йорданов унищожи 3 бр. опаковки от артилерийски гръм - тротил, открити в избено помещение на жилищна сграда на ул. “Хан Крум” № 7 в гр. Стара Загора.
Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени