На 21.02.2013 г. дирекция „Кадрова политика и социална адаптация” от Министерството на отбраната подпомогна с еднократна финансова помощ (по 2000 лв.) Здравка Борисова Цветкова и Станислав Георгиев Иванов – деца на военнослужещи от в.ф. 34750 – Карлово. Децата са с тежко заболяване.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени