На 20 декември 2012 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от състава на военно формирование 26400 - Благоевград, с ръководител капитан Петър Трайков унищожи 4 бр. ръчни нападателни и отбранителни гранати, патрони – 22 бр., капсул- детонатори – 11 бр. и огнепроводен шнур – 25 м., открити в частен имот в гр. Гоце Делчев, област Благоевград.
Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени