Днес 06.07.2012 г. бе извършено сдаване и приемане на длъжността Командир на военно формирование 52740 – гр. Хасково. Подполковник Данчо Станев Николов сдаде командването на Началника на Щаба на военно формирование 52740 Майор Николай Иванов Александров, който ще изпълнява временно длъжността до завръщането на командира от мисия.
Подполковник Данчо Николов заминава в Кабул като Помощник–национален командир на Двадесет и трети контингент от Българската армия  за участие в състава на международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан.
Сдаването и приемането се извърши под контрола на комисия от Втора механизирана бригада, с председател Полковник Недялко Ников.
Със занятия по конвоиране и тренировки за действие при получаване на бойни травми продължи днес, 6 юли 2012 г. съвместното многонационално обучение „BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 12”.
Повишаването на знанията и уменията на военнослужещите за оказване на първа помощ на бойното поле заема важно място в тематиката на бойната подготовка на формированията от Българската армия и въоръжените сили на съюзните страни от НАТО.
Продължава участието на две модулни групи от състава на Сухопътните войски в окончателното ликвидиране на огнищата на пожара в резервата „Бистришко бранище” в района на Витоша.
Модулът от военно формирование 42600 – Мусачево ще изпълнява дейности по пренасянето на противопожарни средства до труднодостъпни местности на ръце.
На друго направление военнослужещите от модула за гасене на пожари на военно формирование 28610 – Горна баня ще изграждат линия от противопожарни шлангове и при необходимост ще продължат да доизграждат просеки за противопожарната техника.
В същото време, 138 военнослужещи от Сухопътните войски, включени в състава на Специализирана тактическа, Специализирана инженерна група, Инженерно взривна команда и две групи  за визуално претърсване и маркиране на открити боеприпаси, продължават да извършват прочистване от взривни остатъци и невзривени боеприпаси в района на „Производствено-складова база за боеприпаси ... още
Днес, 5 юли 2012 г., на полигон „Ново село” се проведоха първите занятия от съвместното многонационално обучение „BLACK SEA ROTATIONAL FORCE '12”.
Обучението на военнослужещите от 42 механизиран батальон на Втора Тунджанска механизирана бригада, 41 батальон на 4 бригада от Сръбската войска и Въздушно-наземна бойна група със специално предназначение на Морската пехота на САЩ започна с изучаване на принципите и основните положения на военните операции в градски условия, противодействието на импровизирани взривни устройства, конвоирането и животоспасяването в бойни условия. Занятията се провеждат от инструктори от Корпуса на морската пехота на САЩ.
Целта на обучението е да се повиши нивото на оперативна съвместимост между участващите формирования. Съвместното обучение е средство за повишаване на готовността на формированията и изграждане на способностите, необходими на участващите нации, за да посрещнат заедно предизвикателствата на бъдещето.
На 4 юли 2012 г. Център за подготовка на танкови подразделения (ЦПТП) с командир полковник Христо Стаматов беше посетен от офицери от випуска на магистърска специалност „Ръководство на отбраната и въоръжените сили” във факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г.С. Раковски”, водени от полковник Иван Панчев, заместник декан на факултета.
В ЦПТП-Сливен те бяха посрещнати от заместник командира по бойната подготовка подполковник Алексей Бойчев, който изнесе брифинг за създаването и развитието на военното формирование, за неговите функции и задачи, за открояващите се специфики през годините и към момента. Гостите се запознаха с част от учебните зали, направиха си снимка пред танк Т-72, изслушаха  беседата на майор Светлана Георгиева при посещението в   музея на военното формирование.
Това посещение е част от тяхното „опознавателно пътуване в страната в края на обучението им, при което се ... още
Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени