На основание отправено искане от Главна дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението”, 36 военнослужещи и 5 бр. техника от състава на военно формирование 52590-Ямбол  от о5.30 ч. днес 12.08., се включиха в гасенето на горски пожар, възникнал в района между селата Леярово и Поляна, община Стралджа, област Ямбол.
Формированието за оказване на помощ на населението при пожари се ръководи от капитан Стефан Стефанов.


 
Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени