На 28.12.2015 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 34750 - Карлово с ръководител майор Христо Дъбов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. ръчна отбранителна граната, открита на язовирна дига до шахта за изпускане на вода на язовир “Момина баня” в землището на гр. Хисаря, област Пловдив.
 
Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени