На 31.03.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 – София  от Сухопътните войски с ръководител капитан Васил Тодоров унищожи 1 бр. артилерийски снаряд,  открит в частна къща на ул. “Аспарух” № 7 в гр. София.
На 17.03.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 44220 – Пловдив от Сухопътните войски с ръководител капитан Радостин Тенев унищожи 1 бр. противотанкова мина, открита до четвъртокласен път PAZ – 1043 в местността “Кичук баир” край с. Бяга, област Пазарджик.
На 12.03.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 44220 - Пловдив  от Сухопътните войски с ръководител капитан Радостин Тенев унищожи 1 бр. ръчна нападателна граната със запалка,  открита в избено помещение на жилищна сграда на ул. “Софроний Врачански” № 2А в гр. Пловдив.
           От 11.02 до 13.02.2014 г. комисия от Съвместното командване на силите и Сухопътни войски с председател подполковник Живко Тодоров от отдел „Съвместна подготовка” на СКС извърши сертификация на рота „АЛТЕА” за EUFOR от състава на  61 механизирана бригада - Карлово.
Проверката се осъществи по CREVAL на два етапа, първият – статичен, в който експерти в областта на подготовка и планиране, операции, логистика, КИС и администрация провери стандартните оперативни процедури, инструкции, техниката, въоръжението и материалните средства за  изпълнение на целия спектър от задачи. Вторият етап, под формата на двудневно ротно тактическо учение на тема „Действие на лекоманеврена рота за поддържане на сигурността в зоната за отговорност” на полигона за тактико-специална подготовка, комисията наблюдава действията на взводовете от ротата за междинен резерв с машини ... още
На 29.01.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 52740 – Хасково от Сухопътните войски с ръководител ст. лейтенант Здравко Ангелов унищожи 1 бр. артилерийски снаряд, открит в близост до портала на военно формирование 54720 в с. Елена, община Хасково.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени