На 11 юли на полигон „Ново Село” се състояха поредните тренировки от съвместната многонационална подготовка „BLACK SEA ROTATION FORCES – 13”. В занятието взеха  участие български, американски, сръбски и румънски пехотни взводове.
Българския взвод беше в състав 30 военнослужещи с командир на взвод лейт. Георги Перчемлиев. Заместник-командир на взвод беше ст. серж.Филип Ублеков и командири на отделения ст. серж.Иван Шумански и серж. Иван Делов.
Темaта на днешното занятие беше – „Взвода в настъпление”. За целта отделенията упражниха бойни стрелби с българско и американско оръжие.
След приключване на занятието се състоя и заключителната церемония по завършването на първата ротация от съвместната многонационална подготовка „BLACK SEA ROTATION FORCES – 13”. Представители от Сухопътни Войски бяха полк. Тодор Тодоров и подп. Красимир Далев, както и командирът на УП „Ново село” подп. ... още
На 11.07.2013г. в щаба на 2 механизирана бригада се проведе съвместно мероприятие по плана за сътрудничество с ЕК на ВС на САЩ.
По времето на мероприятието се разгледаха способностите на щаба по събиране, обработка и разпространение на информацията.  
Дискутирани бяха въпроси за продължаване на по-нататъшната съвместна подготовка, като се наблегне на реалното съвместно полево обучение.
 
През тази седмица в ЦПС-Сливен приключи обучението на 30 военнослужещи от формирования на Сухопътни войски от гарнизоните Асеновград, Казанлък, Карлово, Пловдив, София, Стара Загора, Хасково, Шумен. Те повишиха своята квалификация съгласно утвърдената „Програма за подготовка на военнослужещи от Сухопътните войски за придобиване на първо сержантско звание - Първи модул”.
Част от наученото обучаемите демонстрираха още по време на текущото оценяване. На 10 и 11 юли 2013 г. по време на изпитите по огнева, тактико-специална, строева и физическа подготовки военнослужещите бяха оценявани от отделни комисии под общото председателството на подполковник Любомир Вачев - началник на щаба на ЦПС. По време на подготовката, и по време на изпитите всички военнослужещи се представиха много добре, а като отличници са се откроиха ефрейтор Красимир Милков Митев и ефрейтор Стоян Стоянов Иванов.
От своя страна обучаемите също са доволни. Ефрейтор Николай ... още
 
На 10 юли 2013 г. комисия от дирекция „Операции и подготовка” от Щаба на отбраната посети военно формирование 52 740 Хасково. Комисията в състав полковник Димитър Вълчев Димитров – За началник на отдел „Бойна готовност и мобилизационно развръщане” и подполковник Станимир Иванов Атанасов – главен експерт в отдел „Бойна готовност и мобилизационно развръщане” направи проверка на Формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията при бедствия (ФОППБ). Целта на проверката бе да се провери планирането, нивото на подготовка, състоянието на техниката и имуществото заделени за използване от ФОППБ.
Командирът на батальона подполковник Данчо Николов изнесе брифинг за дейността на модулните формирования във в.ф. 52 740. В хода на проверката бе направен оглед на техниката и оборудването на ФОППБ, обсъдено бе състоянието й, бяха взети под внимание проблемните въпроси свързани с дейността.
След среща ... още
 
На 10.07.2013 г. във в.ф. 24620 – Свобода се проведе работно посещение на американски военнослужещи в изпълнение на мероприятие „BGRUAE 1300610 ICE – Operational Intel Assessment” от плана за двустранно сътрудничество с ЕК на ВС на САЩ.
На брифинга, командирът на военното формирование подполковник Ганев запозна Военно – контактната група със задачите, мисията и оперативните възможности на военното формирование, както и с целите, които се изпълняват. Представена им бе практиката, опита в подготовката на подразделенията и участието на разузнавателните тимове в мисии зад граница.
         В ранния следобед главния сержант на военното формирование старшина Дилян Димитров, представи музейната експозиция, отразяваща историята на формированието.
         При отпътуването на чуждестранната делегация подполковник Рот и  подполковник ... още
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени