Днес 08.07.2013 г. се проведе лекция – беседа на тема „Хранителни отравяния и мерки при ухапвания от насекоми през летните месеци”. Участниците споделиха свои преживявания, получиха отговори на зададени от тях здравни въпроси, и предложиха теми за следващи беседи. Хората се възползваха и от медицинските консултации с майор д-р Стоянов и редник Донка Танева.
Всеки месец във Военен клуб Чирпан се провеждат здравни лекции и беседи със членове от общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Те се водят от началника на медицинския пункт на военно формирование 24620 – майор д-р Петър Стоянов. Беседите протичат при висок интерес и любопитство от страна на участниците.
Успешно завършиха своето обучение още 19 военнослужещи от различни формирования на Сухопътни войски в края на миналата седмица. Обучението беше проведено във военно формирование 32420 – Русе, което е в състава на ЦПС – Сливен. След проведените курсове осем от военнослужещите положиха изпит и получиха документи за превоз на опасни товари (ADR), а единадесет военнослужещи за водачи на МПС – категории С и С+Е.
В Центъра за подготовка на водачи и логистични специалисти в Русе продължава обучението на курсисти за придобиване на военноотчетна специалност: „Водач на БТР-60 ПБ”, „Водач на БТР 60 ПБ МД1” и „Водач на БРДМ-2”.
Вчера, 7 юли, на полигон „Ново Село” се състояха поредните тренировки от съвместната многонационална подготовка „BLACK SEA ROTATION FORCES - 13”. В занятието взеха участие български, американски, сръбски и румънски пехотни взводове.
Българския взвод беше в състав 30 военнослужещи с командир лейтенант Георги Перчемлиев. Заместник-командир беше старши сержант Филип Ублеков и командири на отделения старши сержант Иван Шумански и сержант Иван Делов.
Темaта на занятието беше - «Борба с масовите безредици». За целта бяха оборудвани 3 учебни центъра, всеки от които с различна задача.
Задачата, която получи 1ви учебен център бе «Теоритична част и стрелба с несмъртоносни оръжия». Тук военослужещите имаха възможността да упражнят стрелба със стоп-патрони, както и с различни други видове шокови патрони.  Втори учебен център изпълни задачата «Електрошоков пистолет – устройство и употреба». За целта ... още
От 15.00 ч. на 05.07.2013г. на строевият плац на Единен център за начална подготовка се проведе тържествен ритуал по връчване на удостоверенията на първия модул новоназначени войници.
В словото си командирът на Единния център за начална подготовка полковник Николай Бешев  изрази увереност,че новоназначените войници ще се впишат достойно в новите си колективи, с действията си ще допринесат за издигане престижа на военната служба и реномето на българския войник зад граница. «Придобитите знания и практически умения в Единния център за начална подготовка ще Ви дават основание с уважение да си спомняте за вашите командири и инструктори. Пожелавам Ви още по – големи успехи във военната служба, длъжностно развитие и още по – силна енергия при изпълнение на задълженията ви, като защитници на родината ни!»
Приветствие към военнослужещите произнесе и областният управител на област Плевен Илиян Йончев. Той да пожела на новоназначените войници да ... още
От 01.07 до 04.07.2013 г. на тактически учебен полигон „Симитли”, с военнослужещи от в.ф. 26400 – Благоевград участваха в тактико-специално учение с използването на Полева тренировъчна система „DITS” от Националния военен учебен комплекс „Чаралица”.
Бяха демонстрирани възможностите на системата в хода на занятието по тактическа подготовка, като всички военнослужещи успяха да се убедят в нейните възможности.
Модулната и мобилна система с модерни лазерни симулатори „DITS”, разполага с оборудване за войници и възможност за следене на машини в реално време. Беше използван симулатор на импровизирано взривно устройство. За онагледяване на действията се използва парцел от местността, с реална карта, с реални параметри и координати. Чрез полевата тренировъчна система се постигна в реално време онагледяване действията на всеки един участник, което спомогна за точното анализиране на ситуацията от командирите на ... още
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени