На 20.08.2015 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 54990 - Враца с групов ръководител лейтенант Тихомир Иванов унищожи 3 бр. 152 снаряда и 1 бр. 122 мм снаряд, открити в коритото на река Видбол в землището на гр. Дунавци, област Видин.
На 19.08.2015 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 26400 - Благоевград от Сухопътните войски с ръководител капитан Росен Михайлов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. 100 мм танков снаряд и 2 бр. взриватели, открити при изкопни работи на ул. “Плевен” № 15 в с. Кулата, община Петрич.
Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени