На 20.08.2015 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 54990 - Враца с групов ръководител лейтенант Тихомир Иванов унищожи 3 бр. 152 снаряда и 1 бр. 122 мм снаряд, открити в коритото на река Видбол в землището на гр. Дунавци, област Видин.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени