На 26.07. и 28.07.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия № 3 от военно формирование 28610 - София от Сухопътните войски с ръководител капитан Младен Грозев извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. артилерийски снаряд, открит на строителен обект в близост до кръстовището между ул. “Индустриална” и ул. “Владайска река” в гр. София.
На 25.07.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 52740 - Хасково с ръководител старши лейтенант Здравко Ангелов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. противопехотна мина, открита в местността “Джамбаз” в землището на с. Черничево, община Крумовград.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени