На 23.07.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от състава на военно формирование 44220-Пловдив с ръководител капитан Васил Димитров извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. артилерийски снаряд, открит на 3 километра от учебния полигон край с. Червен.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени