На 23.09.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 52590 - Ямбол с ръководител капитан Димитър Дренски извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. противотанкова граната, открита в пункт за вторични суровини в кв. “Индустриален” в гр. Елхово, област Ямбол.

 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени