На 16 и 20 ноември 2012 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия № 11 от военно формирование 52590 - Ямбол от Сухопътните войски, с ръководител капитан Димитър Дренски унищожи 2 бр. противотанкови гранати, открити  в земеделски земи край с. Лозенец, община Стралджа.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени