От 11.02 до 13.02.2014 г. комисия от Съвместното командване на силите и Сухопътни войски с председател подполковник Живко Тодоров от отдел „Съвместна подготовка” на СКС извърши сертификация на рота „АЛТЕА” за EUFOR от състава на  61 механизирана бригада - Карлово.

Проверката се осъществи по CREVAL на два етапа, първият – статичен, в който експерти в областта на подготовка и планиране, операции, логистика, КИС и администрация провери стандартните оперативни процедури, инструкции, техниката, въоръжението и материалните средства за  изпълнение на целия спектър от задачи. Вторият етап, под формата на двудневно ротно тактическо учение на тема „Действие на лекоманеврена рота за поддържане на сигурността в зоната за отговорност” на полигона за тактико-специална подготовка, комисията наблюдава действията на взводовете от ротата за междинен резерв с машини „Хамър” и „Мерцедес”.

 

 

При активиране от силите на Европейския съюз те ще изпълняват различни задачи, като устройване на контролни постове, борба с масови безредици, охрана на обекти и самостоятелна база.

Оценката която получи рота „АЛТЕА” е „БОЕГОТОВ”.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени