Личен състав от формированиe за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) на 10 механизиран батальон – Враца от състава на Бригадно командване – Благоевград,  извърши разузнаване и унищожаване на невзривен боеприпас в късния следобед на 16.07.2018 г., открит в частен дом в с. Хубавене, община Роман.
Действията на военнослужещите се ръководеха от офицерски кандидат Замфир Замфиров.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени