На 29.01.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 52740 – Хасково от Сухопътните войски с ръководител ст. лейтенант Здравко Ангелов унищожи 1 бр. артилерийски снаряд, открит в близост до портала на военно формирование 54720 в с. Елена, община Хасково.
Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени