През месец декември започнаха занятията по задължителната военна подготовка с ученици от средните училища в градовете Белене и Свищов.

Вчера, 9 декември, определените военнослужещи за лектори от военно формирование 28880 – Белене  капитан Петров, капитан Йосифов и капитан Ангелов, които ще водят занятията в град Свищов, проведоха първите срещи с учениците от ДТГ „Димитър Хаджиев”, СОУ „Димитър Благоев” и ПГ „Асен Златаров”.

От самото начало военнослужещите успяха да грабнат вниманието на учениците от IX и X клас. С първите теми обучаемите бяха запознати със задълженията на гражданите на Република България по отбраната на страната и с въоръжението и екипировката на военнослужещите от видовете Въоръжени сили.

На 2 и 3 декември се проведоха първите занятия с учениците от IX и X клас на СОУ „Димчо Дебелянов” и ПГЯЕ „М.С.Кюри” в град Белене. Офицерите, натоварени с отговорната задача да водят военната подготовка – капитан Кунов, капитан Маринов и капитан Минчев, бяха подготвени блестящо и времето на срещата измина неусетно.

По време на занятията гимназистите зададоха много въпроси и получиха точни и напълно изчерпателни отговори от обучаващите ги военнослужещи.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени