На 16.05.2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 26400 – Благоевград с групов ръководител капитан Борислав Войнов унищожи 1 (един) брой настъпателна бойна граната тип „Бухалка”, открита в таванско помещение в гр. Петрич.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени