132 военнослужещи от Сухопътните войски, включени в състава на Специализирана тактическа, Специализирана инженерна група, Инженерно взривна команда и две групи  за визуално претърсване и маркиране на открити боеприпаси продължават да извършват прочистване от взривни остатъци и невзривени боеприпаси в района на „Производствено-складова база за боеприпаси - Стралджа – Мараш” .

В първия работен ден от настоящата седмица, 18 юни,  бяха открити и изнесени 66 броя невзривени боеприпаси и 20 килограма взривни остатъци. Разузнатата и повърхностно прочистена е площ около 365 декара. Специализираните екипи с приоритет изпълняваха задачи в селскостопанските масиви с трайни насаждения  и ниви засети с ечемик.

Днес, 19 юни, продължава визуалното претърсване и маркирането на откритите боеприпаси в селскостопанските площи в района на инцидента. Продължава и осигуряването на работата на следствието и прокуратурата.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени