На 8 октомври формирование за овладяване и /или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от Десети механизиран батальон-Враца, с ръководител старши сержант Любомир Цветков, разузна и унищожи 1 (един) брой силно корозирала ръчна граната Ф-1 без взривател, открита на брега  на река Дунав, в близост до митницата на град Лом.

  В продължение на 5 часа формированието води разузнаване, транспортиране и унищожаване на открития невзривен боеприпас.

  Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени