На 26.07. и 28.07.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия № 3 от военно формирование 28610 - София от Сухопътните войски с ръководител капитан Младен Грозев извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. артилерийски снаряд, открит на строителен обект в близост до кръстовището между ул. “Индустриална” и ул. “Владайска река” в гр. София.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени