АНТИКОРУПЦИЯ Публичен регистър В.Ф. 34750 В.Ф. 42000 Списъци
Списък по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
Списък на военнослужещите и цивилните служетели от военно формирование 42000 - Карлово, подали декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_2022_07
Списък на военнослужещите и цивилните служетели от военно формирование 42000 - Карлово, подали декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_2022_07
Списък на военнослужещите и цивилните служетели от военно формирование 42000 - Карлово, подали декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_2023
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени