АНТИКОРУПЦИЯ Публичен регистър Командване на Сухопътните войски Списъци
Списък по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
Списък по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество ( по чл. 148а, във връзка с чл. 188 от ЗОВС на РБ)
Списък по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_2022
Списък по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество ( по чл. 148а, във връзка с чл. 188 от ЗОВС на РБ)_2022
Списък по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_2023
Списък по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество ( по чл. 148а, във връзка с чл. 188 от ЗОВС на РБ)_2023
Списък по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_2024
Списък по чл.49, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество ( по чл. 148а, във връзка с чл. 188 от ЗОВС на РБ)_2024
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени