АНТИКОРУПЦИЯ Публичен регистър В.Ф. 46690 Списъци
Списък по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_2
Списък по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_3
Списък по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
Списък по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_4
Списък по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_2022_07
Списък по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_2022_08
Списък по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_2022_09
Списък по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_2022_11
Списък по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_2023_04
Списък по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_2023_06
Списък по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество_2024_04
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени