Заместник-командир на СВ
бригаден генерал Николай Караиванов

бригаден генерал Николай Караиванов

Заместник-командир на Сухопътни войски

Роден на 28.12.1962г.  в гр. Димитровград област Хасково

Образование

 • 1977-1981г.- Техникум по автотранспорт в гр. Хасково, специалност „Ремонт и експлоатация на автомобили”.
 • 1981-1985г.- ВНВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, специалност „Танкист строеви“
 • 1993-1995г.- Военна академия „Г.С.Раковски”, специалност командно щабен
 • 2010-2011г.- Генерал щабния факултет на Военна академия „Г.С.Раковски”, специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”

Военна кариера:

 • 1985-1987г.- Командир на танков взвод в танков полк гр. Ямбол;
 • 1987-1990г.- Командир на танкова рота в танков полк гр. Ямбол;
 • 1990-1993г.- Началник на щаба на отделен танков батальон на дивизия  в гр. Ямбол;
 • 1993-1995г.- Слушател във Военна академия „Г.С.Раковски”;
 • 1995-1997г.- Командир на танков батальон в мотострелкови полк гр. Симеоновград;
 • 1997-1998г.- Заместник командир на мотострелкови полк гр. Симеоновград;
 • 1998-2001г.- Командир на механизиран батальон в лека пехотна бригада гр. Стара Загора
 • 2001-2002г.- Заместник началник на отдел „Планиране програмира е и бюджетиране” в Корпус оперативни сили гр. Пловдив;
 • 2002-2004г.- Заместник началник на „Оперативен отдел” във Втори армейски корпус гр. Пловдив;
 • 2004-2008г.- Заместник началник на щаба на механизирана бригада гр. Карлово;
 • 2008-2010г.- Началник на щаба на механизирана бригада гр. Карлово;
 • 2010г.         - Заместник  командир на механизирана бригада гр. Карлово;
 • 2010-2011г.- Слушател във факултет „Национална сигурност”  Военна академия „Г.С.Раковски” гр. София
 • 2011-2013г.- Началник на отдел „Подготовка на войските и силите”в Щаба  на Сухопътни войски;
 • 2013-2015г.- Началник на отдел „Подготовка и сертификация” в Дирекция „Операции и подготовка” в Щаба на отбраната.
 • 2015-2017г. – Заместник директор на дирекция  „Операции и Подготовка“ в  Щаба на отбраната.
 • 2017 - 2021 г. - Началник на щаба на Сухопътни войски.
 • от 01.09.2021 г. - Заместник-командир на Сухопътните войски.

Мисии зад граница

2005г. - 8 месеца в Ирак,  гр. Дивания  като Заместник командир на 5 Пехотен батальон и Ръководител на екип от съветници към Първи батальон на Първа бригада от Осма  дивизия от Иракската армия.

Произвеждане във военни звания

 • 1985г. - Лейтенант-2г;
 • 1987г. - Старши лейтенант-3г;
 • 1990г. - Капитан-5г;
 • 1995г. - Майор-4г;
 • 1999г. - Подполковник -9 г;
 • 2008г. - Полковник- 9г;
 • 2017г. – Бригаден генерал.

 

 

Преминато обучение

 • Курс по „Компютърна грамотност” 1991г ВНВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново
 • Курс по „Гражданско сътрудничество” (CIMIC) 2002г. Военна академия „Г.С.Раковски” гр. София;
 • Курс за „Щабни офицери” 2004г. Военна академия „Г.С.Раковски”;
 • Курс „Организационна архитектура”2014г. Военна академия „Г.С.Раковски”;

 

 

Владее: английски и руски език

Семеен с две деца.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени