Заместник-командир на СВ
бригаден генерал Валери ЦОЛОВ

бригаден генерал  ВАЛЕРИ КОНСТАНТИНОВ ЦОЛОВ

Роден на 26.12.1962 г. в гр. Ловеч 

 

Военна кариера

1984 г. - 1988 г. Командир на свързочен взвод;

1988 г. - 1990 г. Началник на апаратна в свързочен батальон;

1990 г. - 1992 г. Началник на свързочен възел в свързочен батальон;

1992 г. - 1994 г. Началник на щаба на свързочен батальон;

1994 г. - 1996 г. Слушател във ВА „Г.С.Раковски”;

1996 г. - 1997 г. Началник на щаба на свързочен батальон;

1997 г. - 2000 г. Командир на свързочен батальон;

2000 г. - 2001 г. Заместник-командир по техническата част на свързочна бригада;

2001 г. - 2002 г. Командир на свързочна бригада;

2002 г. - 2003 г. Началник на щаба на 62 свързочна бригада;

2003 г. - 2004 г. Генералщабен курс „Стратегическо ръководство на отбраната”;

2004 г. - 2008 г. Командир на 62 свързочна бригада;

2008 г. - 2010 г. Началник на управление „КИС” - СКС;

2010 г. - 2015 г.  Началник на отдел „КИС” - СКС;

2015 г. - 2016 г. Заместник-началник на щаба на Съвместното командване на силите;

2016 г. – 2017 г. Началник на щаба на Сухопътните войски.

 

Образование:

През 1980 г.  завършва математическа гимназия гр. Ловеч;

1980 г. - 1984 г. ВНВУ „В.Левски” -  гр. Велико Търново;

1994 г. - 1996 г. ВА „Г.С.Раковски”;

2003 г. - 2004 г. Генералщабен курс „Стратегическо ръководство на отбраната”

 

Произвеждане в звания:

1984 г. Лейтенант;

1987 г. Старши лейтенант;

1991 г. Капитан;

1996 г. Майор;

1999 г. Подполковник;

2003 г. Полковник;

2016 г. Бригаден генерал

 

Ордени и медали:

Награден знак за вярна служба I степен - министър на отбраната на Р. България - 2012 г

Предметни награди, морални поощрения и грамоти

Владее английски език

 

Семейно положение

Семеен с две деца

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени