Заместник-командир на СВ
Заместник-командир на СВ

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ  ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

Дата и място на раждане - 22.02.1969 г. в гр. Горна Оряховица, област В.Търново

Образование:

През 1987 г завършва  СПТУ по транспорт ,,Н. Й. Вапцаров''-  Горна Оряховица;

1991 г. - ВВОВУ  „В.Левски", гр. Велико Търново;

2022 г. - ВА „Г.C. Pаковски", гр. София;

2013 г. -  Военен колеж на Сухопътните войски, Карлайл, САЩ.

Военна кариера

1991 – 1994 г.  - Командир на взвод;

1994 – 1995 г.  - Командир на рота ;

1995 - 1998 г. -  Командир на взвод;

1998-2000 г. - Командир на рота;

2000 г. – ЗНЩ на батальон;

2000 – 2002 г. ВА „Г.С. Раковски“;

2004 - 2005 г. - Началник щаб на батальон;

2005 г. – 2011 г. - Командир на батальон;

2011 г. – 2012 г. - ЗНЩ  на 61 мбр - Карлово;

2012 – 2013 г. - Военен колеж на Сухопътните войски на САЩ в Карлайл, Пенсилвания;

2013 г.  – 2016 г. - Началник на сектор в Командване на СВ;

2016 г. - Заместник-командир на 61 мбр;

2016 г. – 2019 г. - Командир на 61-ва механизирана бригада;

2019 г. – 2023 г. - Заместник-командир на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток“ в Букурещ.

2023 г. -  12.2023 г. - Началник на Щаба на Сухопътните войски

Мисии зад граница

2003 г. - 2004 г. – Заместник – командир на 1 пехотен батальон в Ирак;

2004 г. – 2005 г. – Заместник – командир на 4 пехотен батальон в Ирак;

2010 г. – помощник национален командир, той и национален командир  - Кандахар, Афганистан;

 Произвеждане в звания:

1991 г. Лейтенант;

1994 г. Старши лейтенант;

1998 г. Капитан;

2002 г. Майор;

2006 г. Подполковник;

2013 г. Полковник;

2016 г. Бригаден генерал.

 

Ордени и медали:

2005 г. – НЗ за вярна служба под знамената – III степен от министър на отбраната;

2010 г.  – НЗ за участие в мисия от министър на отбраната;

2019 г. – НЗ за вярна служба под знамената – II степен от министър на отбраната.

Предметни награди, морални поощрения и грамоти.

 

Владее английски език.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени