Зам.-началник на Щаба на СВ
полк. Васил Енчев
полковник  ВАСИЛ СТОИЧКОВ ЕНЧЕВ 
 
Роден на 09.03.1968 г. в гр. Пловдив
 
Военна кариера
 
1992 г. - 1994 г. Началник на линейна команда;
 
1994 г. - 1998 г. Командир на взвод;
 
1998 г. – 2000 г. Командир на батарея;
 
2000 г. – 2001 г. ЗКТЧ на дивизион;
 
2001 г. - 2003 г. Слушател във ВА „Г.С.Раковски”;
 
2003 г. - 2006 г. Старши помощник-началник на отдел в КОС;
 
2006 г. - 2008 г. Помощник-началник на отделение в ЩСВ;
 
2008 г. - 2009 г. Старши помощник-началник на отделение в ЩСВ;
 
2009 г. - 2011 г. Главен експерт в КСВ;
 
2011 г. – 2014 г. Началник на отделение "Концепции" в Корпуса за развръщане на НАТО в Солун, Гърция;
 
2014 г. - 2015 г. Главен експерт в КСВ;
 
2015 г. - 2016 г. Началник на сектор в КСВ;
 
2016 г. - 2019 г. Заместник-началник на щаба по операциите в многонационална дивизия „Югоизток” гр. Букурещ, Румъния.
 
 
Образование:
 
През 1987 г.  завършва техникум по строителство в гр. Стара Загора;
 
1987 г. - 1992 г. ВВУАПВО „П.Волов” гр. Шумен;
 
2001 г. - 2003 г. ВА „Г.С.Раковски” гр. София;
 
2014 г.                Стратегически курс.
 
Произвеждане в звания:
 
1992 г. Лейтенант;
 
1995 г. Старши лейтенант;
 
1998 г. Капитан;
 
2003 г. Майор;
 
2008 г. Подполковник;
 
2015 г. Полковник.
 
Ордени и медали:
 
Награден знак за вярна служба под знамената IV степен - министър на отбраната на Република България - 1999 г.;
 
Предметна награда от министър на отбраната на Република България – 2003 г.;
 
Плакет на началника на отбраната на Република Гърция – 2011 г.;
 
Медал „За заслуги” II степен от началника на отбраната на Република Румъния – 2018 г.;
 
Медал „На честта” от началника на отбраната на Република Румъния – 2019 г.
 
Предметни награди, морални поощрения и грамоти от преките му командири и началници.
 
Владее английски език
 
Семейно положение
 
Семеен с две деца
 
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени