Зам-началник на Щаба на СВ
полк. Стоян Стоянов

полковник  СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

Роден на 23.12.1966 г. в с. Трояново, обл. Стара Загора

 

Военна кариера

1989 г. - 1992 г. Командир на разузнавателен взвод;

1992 г. - 1996 г. Командир на разузнавателна рота;

1996 г. - 1998 г. Слушател във ВА „Г.С.Раковски”;

1998 г. - 2001 г. Началник на щаба на разузнавателен батальон;

2001 г. - 2010 г. Началник на щаба на разузнавателен полк;

2010 г. - 2012 г. Командир на разузнавателен полк;

2012 г. - 2016 г. Началник на отдел „Разузнавателен” - КСВ;

 

Образование:

През 1985 г.  завършва техникум по механотехника гр. Горна Оряховица;

1985 г. - 1989 г. ВНВУ „В.Левски” -  гр. Велико Търново;

1996 г. - 1998 г. ВА „Г.С.Раковски”;

2010 г.                Стратегически курс

 

Произвеждане в звания:

1989 г. Лейтенант;

1992 г. Старши лейтенант;

1996 г. Капитан;

1999 г. Майор;

2003 г. Подполковник;

2010 г. Полковник;

 

Ордени и медали:

Награден знак за вярна служба III степен - министър на отбраната на Р. България - 2006 г.

Награден знак за отлична служба II степен - министър на отбраната на Р. България - 2009 г.

Награден знак за отлична служба II степен - министър на отбраната на Р. България - 2015 г.

Предметни награди, морални поощрения и грамоти

 

Семейно положение

Семеен с едно дете

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени