На 25.01.2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от състава на военно формирование 52590 – Ямбол с ръководител капитан Димитър Дренски унищожи 2 (два) броя артилерийски боеприпаса ПГ – 9, открити в местността „Мараж” до с. Лозенец, обл. Ямбол.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени