На 06 и 08.12.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 – София от Сухопътните войски с ръководител капитан Димитър Павлов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. ръчна отбранителна граната, открита при почистване на общо мазе на жилищна сграда на бул. “Христо Ботев” № 11 в гр. София.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени