На 13.08.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 54060 – Шумен от Сухопътните войски с ръководител капитан Ангел Иванов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. артилерийски снаряд, открит в землището на с. Вардун, община Търговище.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени