На 28.08.2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 – София от Сухопътните войски, с ръководител капитан Иван Панайотов унищожи 1 бр. ръчна граната, открита в коритото на р. Владайска, зад хладилен завод срещу ул. “Зидарска” в гр. София.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени