На 12.06.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 – София от Сухопътните войски с ръководител старши лейтенант Димитър Павлов разузна 1 бр. противотанкова учебна мина БА – III, открита в Регионалния исторически музей на ул. “Физкултурна” № 2 в гр. Перник. Мината не е унищожена, а с протокол оставена за съхранение в музея.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени