На 21 март 2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 52740 – Хасково, с ръководител ст. лейтенант Здравко Ангелов унищожи 1 бр. противопехотна мина, открита в землището на с. Девесилово, община Крумовград.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени