На 30.08.2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 44200 - Стара Загора с групов ръководител капитан Росен Русанов унищожи 1 (един) брой 130 мм бронебойно - трасиращ снаряд снаряд, открит в района на гориста местност на около 12 км. югозападно от с. Горно Черковище, община Казанлък.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени