Oт 23 до 25 април 2013 г., в района за постоянна дислокация и на местността ще се проведе сертификация на в.ф.42600-Мусачево, съгласно изискванията на стандартите на АСО за сертифициране на силите (AFS), “Оценяване на боеспособността и бойната готовност на щабовете и подразделенията от Сухопътните войски (CREVAL)  за потвърждаване на готовността му за участие в операции.

Сертификацията ще премине под формата на батальонно тактико-специално учение (БТСпУ), което ще се проведе извън пункта за постоянна дислокация в местност, където според сценария са включени почти всички възможни елементи, събития и ситуации наподобяващи реална обстановка при изпълнение на мисия.  

Комисия от Командването на Сухопътните войски заедно с офицери, назначени за контрол от Командването на силите на НАТО в Мадрид ще проверят планиращите документи, стандартните оперативни процедури и правила за поведения и познаването им от личния състав.

Военно формирование 42600 – Мусачево е основното формирование за ядрена, химическа, биологическа защита в Българската армия и като такова е  декларирано формирование за ЯХБЗ от състава на Българската армия за участие в операции на НАТО

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени