От 12 до 14 февруари  2013 г. в района на 61мбр и на учебен център «Марино поле» под формата на ротно тактико-специално учение, комисия от щаба на отбраната с председател подполовник Живко Тодоров ще извърши сертификация на 14 охранителна рота  за участие в състава на Международните сили  за поддържане на сигурността в Кандахар, Афганистан (ISAF).

 Темата на учението е «Действие на ротата при изпълнение на задачи по охрана на вътрешната зона на летище».

Помощник национален командир, той и национален командир на контингента в Кандахар е подполковник Цветан Кочанков, а командир на ротата е майор Димо Гюдженов.

По същото време във военно формирование 52590 – Ямбол и на ГУЦ „Победа” ще се проведе сертифициране на лекоманеврена рота „Алтеа” към междинния резерв на операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина. Сертифицирането ще премине под формата ротно-тактическо учение на тема „Действие на лекоманеврена рота и национален поддържащ елемент в ОПМ”. Председател  на комисията за сертификация е полковник Георги Иванов от Щаба на отбраната. Национален командир на контингента е полковник Асен Расланов, а командир на ротата е капитан Георги  Пенгелов от военно формирование 52590-Ямбол.

 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени