На 29.07.2013 г. във военно формирование 24620 – Свобода получиха първото си назначаване на служба трима млади офицери от випуск 2013 г. на НВУ”В.Левски”.

Командирът на военното формирование подполковник  Ганев ги посрещна с добре дошли в строя на формированието като  им пожела пълноценна  служба и успешна професионална реализация на първата си длъжност като командири на взводове.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени