На 27 август 2012 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) № 8 oт военно формирование 52740 - Хасково от Сухопътните войски, с ръководител ст. лейтенант Здравко Ангелов унищожи 1 брой противопехотна мина, открита в землището на с. Черничево край Крумовград, област Кърджали.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени