Продължават дейностите на група от военнослужещи и специализирана техника от състава на военно формирование 28880 – Белене по осигуряване на безопасността на органите, извършващи процесуално-следствени действия в района на завод „Миджур” в село Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин.

От днес, 13 октомври, е сформирана Специализирана инженерна група от военно формирование 28880 – Белене, която ще се включи в дейности по разузнаване, транспортиране и сдаване на открити невзривени боеприпаси и взривни остатъци в района на завод „Миджур” в село Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин.

С необходимата специализирана техника и материална част военнослужещите ще осигуряват безопасността на екипите, извършващи процесуално-следствени действия в района на завода, чрез разчистване на съществуващите трасета и ще извършват дейности по прочистване на достъпни за техниката и личния състав терени, попадащи в зоната с радиус 900 м. от епицентъра на взрива, извън територията на завод „Миджур”.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени