На 21 и 22.03.2013 г. се проведе конференция на командира на Сухопътните войски.  

След откриването на конференцията от генерал-майор Нейко Ненов, бяха изнесени брифинги и проведени дискусии, свързани с реда за възлагане на обществени поръчки, окомплектоването на военните формирования от Сухопътните войски с резервисти за служба в доброволния резерв, както и прилагането на изискванията по индустриалната сигурност за обществените поръчки. Бе разгледано и изпълнението на единния финансов план за материално-техническо осигуряване за 2013 г.

На конференцията присъстваха ръководството на Сухопътните войски, началниците на отдели и самостоятелни сектори от Командването на Сухопътните войски и командирите на военни формирования.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени