Генерал-майор Нейко Ненов отпътува днес, 03.12.2012 г., за участие в осмото заседание на Съвместната комисия по изпълнение на „Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната”  (ССОО) между правителствата на Република България и САЩ. Заседанието ще се проведе на 04.12.2012 г. в Щутгарт, Германия. Генерал-майор Ненов е част от българската делегация, в която участват представители от Министерството на отбраната и от други министерства и агенции, имащи отношение към разглежданите въпроси.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени